Προσωπική εκγύμναση για σωματα ασφαλειας

Στον πίνακα, παρουσιάζονται τα αγωνίσματα, καθώς και τα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και σχολή που θα πρέπει να πετύχει κάθε υποψήφιος προκειμένου να κριθεί κατάλληλος για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές:

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥ / Όπλα ΣΣΕ / Σώματα, ΣΙ / Μηχ., ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώματα, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ
1. Δρόμος ταχύτητας 100m 16″ 17″
2. Δρόμος 1.000m 4′ και 20″ 4′ και 30″
3. Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05m 1,00m
4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60m 3,60m
5. Ρίψη Σφαίρας (7,275 Kg)
(Μέσος Όρος ρίψης με Αριστ. και Δεξί χέρι) 4,50m 4,40m
6. Ελεύθερη Κολύμβηση 50m
(για τη ΣΝΔ, ΣΙ / ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) 2′ 2′

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Αγόρια – Κορίτσια)
1. Δρόμος ταχύτητας 100m 16″
2. Δρόμος 1.000m 4′ και 20″
3. Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05m
4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60m
5. Ρίψη Σφαίρας (7,275 Kg)
(Μέσος Όρος ρίψης με Αριστ. και Δεξί χέρι) 4,50m

Στις αθλητικές δοκιμασίες Στρατιωτικών Σχολών, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ΜΙΑΣ προσπάθειας για τους αγώνες δρόμου και ΤΡΙΩΝ προσπαθειών για τα άλματα και τις ρίψεις.